Η PKU επηρεάζει τον εγκέφαλο

Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούν τα εγκεφαλικά κύτταρα για να επικοινωνούν μεταξύ τους ονομάζονται νευροδιαβιβαστές. Όταν υπάρχει διαταραχή στην ισορροπία των νευροδιαβιβαστών, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Τα υψηλά επίπεδα Phe στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στους νευροδιαβιβαστές όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διάθεση, τη μάθηση, τη μνήμη και τα κίνητρα.

Εκτός από τη διαταραχή της ισορροπίας των νευροδιαβιβαστών, η ίδια η Phe μπορεί να είναι άμεσα τοξική για τον εγκέφαλο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτές οι αλλαγές είναι πίσω από το πόσο υψηλά επίπεδα Phe στο αίμα επηρεάζουν τον τρόπο που ένα άτομο σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί.

Συμπτώματα υψηλών επιπέδων Phe στο αίμα.

Όταν τα επίπεδα Phe είναι υψηλά ή ανεξέλεγκτα, τα άτομα με PKU μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα που έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στον εγκέφαλο. Τα συμπτώματα των υψηλών ή ασταθών επιπέδων Phe στο αίμα περιλαμβάνουν:

  • Αίσθημα “ομίχλης” ή επιβράδυνση της επεξεργασίας πληροφοριών
  • Συμπεριφορικά ή κοινωνικά προβλήματα
  • Προβλήματα με τη μνήμη
  • Απροσεξία
  • Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, στην επίλυση προβλημάτων και στον προγραμματισμό
  • Κατάθλιψη
  • Ανησυχία
  • Ευερεθιστότητα
Leave a reply