Συχνές ερωτήσεις για την Διϋδροχλωρική Σαπροπτερίνη

Αυτές οι ερωτήσεις δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν τη συζήτηση με τον γιατρό σας. Να απευθύνεστε πάντα στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, εάν έχετε απορίες ή αμφιβολίες σχετικά με τη διϋδροχλωρική σαπροπτερίνη.

Η δόση της διϋδροχλωρικής σαπροπτερίνης θα παραμένει η ίδια;

Ο γιατρός σας θα εξετάσει το αίμα σας για να ελέγξει την ποσότητα Phe και τυροσίνης που περιέχει. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, ενδέχεται να αποφασίσει να προσαρμόσει τη δόση διϋδροχλωρικής σαπροπτερίνης ή τη δίαιτά σας (ή τη δίαιτα του παιδιού σας).

Πρέπει να ακολουθώ μια δίαιτα περιορισμού της Phe εάν λαμβάνω διϋδροχλωρική σαπροπτερίνη;

Πρέπει να συνεχίσετε τη δίαιτα σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού σας. Μην αλλάξετε τη δίαιτά σας (ή τη δίαιτα του παιδιού σας) χωρίς να το έχετε συζητήσει με τον γιατρό σας.

Τι πρέπει να κάνω εάν πάρω μεγαλύτερη δόση διϋδροχλωρικής σαπροπτερίνης;

Απευθυνθείτε αμέσως στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση διϋδροχλωρικής σαπροπτερίνης από αυτή που σας συνταγογραφήθηκε. Μπορεί να εμφανίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πονοκέφαλο και ζάλη.

Τι πρέπει να κάνω εάν ξεχάσω να πάρω τη δόση διϋδροχλωρικής σαπροπτερίνης;

Πάρτε την επόμενη δόση διϋδροχλωρικής σαπροπτερίνης τη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Μπορώ να σταματήσω να παίρνω διϋδροχλωρική σαπροπτερίνη;

Μη σταματήσετε να παίρνετε διϋδροχλωρική σαπροπτερίνη χωρίς να το έχετε συζητήσει με τον γιατρό σας. Εάν διακόψετε τη θεραπεία, μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα της Phe στο αίμα σας.

Μπορώ να πάρω άλλα φάρμακα με τη διϋδροχλωρική σαπροπτερίνη;

Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Μπορώ να πάρω διϋδροχλωρική σαπροπτερίνη εάν είμαι έγκυος ή θηλάζω;

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε διϋδροχλωρική σαπροπτερίνη.

Leave a reply